Schoolopleider

Zit je op de iPabo of ben je van plan een opleiding via de iPabo te volgen?
Voor vragen over stageplaatsen op één van onze scholen, kun je contact opnemen via onderstaand mailadres.

Maud Koomen-Kooistra en Caroline Laan
schoolopleider@sko-destreek.nl

 

Binnen stichting SKO De Streek werk ik sinds 2019 als schoolopleider. Als schoolopleider fungeer ik als contactpersoon tussen de iPabo en ons bestuur. Ik ben verantwoordelijk voor het opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten van de iPabo binnen onze scholen en het overdragen van ervaringen binnen de besturen en de opleiding.

De begeleiding van studenten wordt steeds meer door de (stage)scholen overgenomen. Zo is er een betere afstemming tussen theorie en praktijk. De schoolopleider is hierin de contactpersoon tussen de opleiding en de stage. Naast het afnemen van assessments (soms samen met een assessor van de iPabo), wordt er ook iedere stageperiode minimaal één bezoek gebracht aan de studenten en mentoren.

In de laatste fase van de studie zal de begeleiding intensiever zijn. Als Leraar In Opleiding word je klaargestoomd om het beroep leerkracht uit te kunnen oefenen. Dit doe je natuurlijk onder begeleiding van je mentor. Maar ook de schoolopleider zal tweemaal per jaar langskomen voor een klassenbezoek. Daarnaast worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Samen met startende leerkrachten worden onderwerpen gekozen of wordt er een workshop gegeven.

Naast de studenten die de voltijd-opleiding volgen, is er ook ruimte binnen onze stichting voor zij-instromers en (verkorte) deeltijd studenten.

Ook na de opleiding blijft de schoolopleider betrokken. Vanuit ons introductiebeleid wordt de startende leerkracht door de schoolopleider begeleid tot deze basisbekwaam is. Niet meer beoordelend, maar coachend zal ik jullie volgen. Ook kan hier beeld coaching voor ingezet worden. En het welbevinden van de startende leerkracht staat hier bovenaan.

Tot slot ben ik verantwoordelijk voor het opzetten van een mentorcursus, in samenspraak met de iPabo, om zo de leerkrachten te professionaliseren voor de begeleiding van de studenten.