GMR

Gezamenlijke Medezeggenschapsraad SKO de Streek

De GMR bestaat binnen SKO de Steek uit 10 personen. Vijf leerkrachten en vijf ouders.
In de statuten en reglementen kunt u verdere informatie lezen.
Hieronder staan de namen van de personen welke op dit moment zitting hebben in de GMR.

GMR leden

Personeelsgeleding

Linda Tames             De Hussel
Jolanda Groot           Jozefschool
Jose Kroezen            Willibrordus
Kristel van den Berg      De Molenwiek
1x Vacature

Oudergeleding

Marja van der Meijden   De Baskuul
Anita van Meersbergen  De Hussel
Wouter Sjerps          Het Kerspel
Noortje Visser          Jozefschool
Jesper Bours           Mr Spigtschool

Heeft u vragen of iets te melden voor de GMR? Mail het naar gmr@sko-destreek.nl

Medezeggenschapsreglement GMR SKO De Streek

Medezeggenschapsstatuut SKO de Streek 09-05-2023