Meester Spigtschool


De Meester Spigtschool wil een school zijn waarbinnen kinderen zich in een veilige omgeving zo kunnen ontwikkelen, dat ze zich later zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen bewegen en verantwoordelijkheid kunnen dragen (autonomie). Dat betekent dat we het onderwijs zodanig vorm geven, dat er in een sfeer van vertrouwen, wederzijds respect en waardering voor elkaar, wordt samengewerkt (relatie).

We begeleiden de kinderen daarbij in hun ontwikkeling en proberen het ontwikkelingsniveau te bereiken dat past bij de mogelijkheden van elk individueel kind. Werken aan het vertrouwen in de eigen mogelijkheden en ontwikkeling van een positief zelfbeeld (competentie) zijn daarom belangrijke aandachtspunten voor elke leerkracht.