De Willibrordus


De Willibrordus wil een belangrijke bijdrage leveren aan de harmonische ontwikkeling van het kind gedurende de periode waarin wij daarvoor verantwoordelijk zijn, zodat de cognitieve, creatieve en sociale basisvaardigheden (zoals verwoord in de kerndoelen), het welbevinden van het kind vergroten en leiden tot een positieve maatschappelijke vorming.
Zo ontwikkelen onze leerlingen zich tot positieve deelnemers van de continu veranderende samenleving van morgen.
Ieder kindop de Willibrordusschool heeft recht op onderwijs dat bij hem/haar past, binnen de grenzen van ons zorgaanbod.

Als jij op de Willibrordus zit, dan beloven wij jou dat:
  • Wij je zien, naar je luisteren en vertrouwen hebben in jouw capaciteiten
  • Wij je kansen bieden naar behoefte en extra aandacht indien nodig
  • Wij je uitdagen en nieuwe dingen bieden en je wereld groter maken
  • Wij je helpen het beste uit jezelf te halen
  • Wij je leren verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces en zelfredzaamheid
  • Wij je leren samen te werken met anderen binnen een veilige speel- en leeromgeving

Kernachtig samengevat:

Op de Willibrordus staan waarden en normen, zoals een prettige sfeer, rust en positief gedrag, hoog in het vaandel. Wij werken aan een pedagogisch klimaat waarin ieder kind tot bloei en ontwikkeling kan komen, uitgaande van zijn/haar unieke eigenschappen en talenten.