De Molenwiek

Korenmolenlaan 4
1611XE
Bovenkarspel

http://www.bsdemolenwiek.nl
info@bsdemolenwiek.nl
0228-512080


De Molenwiek: 'Voor ieder kind de mooiste weg' … Met toewijding en vanuit een toekomstgerichte visie, zetten wij ons iedere dag in, om alle leerlingen op het gebied van leren (cognitief) en de sociaal emotionele ontwikkeling te begeleiden. Hier is een goed pedagogisch klimaat (= veilige en vertrouwde leeromgeving) voor nodig waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. We zijn een school die toekomstgericht werkt vanuit een katholieke grondslag. We geven onze identiteit vorm in catecheselessen en vieren de christelijke feestdagen. Daarnaast geven wij zaken als respect voor elkaar, naastenliefde en solidariteit een actieve plaats in ons onderwijs. Een leerling op de Molenwiek is 'Blij en Trots, Betrokken en Wijs, werkt aan Ontplooiing en Talent op basis van steun en vertrouwen van ouders en leerkrachten'.