De BaskuulWij denken dat een leerling zich het beste kan ontwikkelen in een veilige omgeving. Wij doen er op De Baskuul alles aan om die veilige omgeving te creëren. Uitgangspunt hierbij is de Kanjertraining en de daarbij behorende positieve houding en benadering naar elkaar. We leren sociale vaardigheden aan en hanteren duidelijke regels en grenzen. We werken op school met een leerstofjaarklassensysteem. De leerlingen zitten in principe naar leeftijd in een groep. Binnen de klassen werken we in verschillende niveaugroepen om aan de onderlinge verschillen van kinderen tegemoet te kunnen komen. Daarnaast zien we ook dat de maatschappij aan het veranderen is door de komst van technologieën en communicatiemiddelen. De vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben zijn andere vaardigheden dan die wij vroeger leerden op school. Dit noemen ze de 21eeuwse vaardigheden.