Telefoon: 0228-517086
logo

Waar iedereen er toe doet!

Waar iedereen er toe doet!
Waar iedereen er toe doet!

De Uilenburcht

Adres:
Zesstedenweg 182
Postcode/Plaats:
1613 KD Grootebroek
Telefoonnummer:
0228-511669
E-mailadres:
De Uilenburcht werkt vanuit een katholieke identiteit en heeft drie belangrijke pijlers voor het onderwijs:
o Het kind staat centraal betekent voor ons, dat we kijken wat het beste is voor het kind.
o Goed onderwijs is de hoofdopdracht van de school.
o Een kind leert van nature en als dat even niet lukt, dan krijgt het van ons een steuntje in de rug om weer tot leren te komen.
Wij worden ge´nspireerd door en werken met kernwaarden en daaraan gekoppelde kernwoorden. Onze kernwaarden zijn: verantwoordelijkheid, vertrouwen en veiligheid, welbevinden en persoonswording.

Met ondersteuning van het programma van The Leader in Me willen we leerlingen leren het beste uit zichzelf te halen. Ze leren hoe ze zelfstandig en zelfverantwoordelijk kunnen leren en werken vanuit een intrinsieke motivatie met respect voor anderen en hun omgeving. Zo vergroten wij de ouderbetrokkenheid en versterken we de driehoek leerling-ouders-school. Het programma van The Leader in Me vormt ook een belangrijke leidraad bij het eigen maken van de 21ste -eeuwse vaardigheden.

Waarom kiezen voor SKO De Streek
Lees verder