Vacature lid Raad van Beheer (specialisme HRM)

Voor Stichting Katholiek Onderwijs De Streek zijn wij per 1 januari 2019 op zoek naar een lid
voor de Raad van Beheer met een warm hart voor het onderwijs in West-Friesland.
Binnen de Raad van Beheer is een vacature met het specialisme HRM.
De Stichting Katholiek Onderwijs De Streek heeft een betrokken Raad van Beheer (RvB) die haar
toezichthoudende en controlerende taak voor de stichting vervult en de bestuursdirectie
gevraagd en ongevraagd adviseert bij het te ontwikkelen en uit te voeren beleid voor de
komende jaren.
Je kunt meedenken om onze scholen mee te nemen naar een volgende fase, met een duidelijke
visie op het primair onderwijs van de toekomst.

Verbinding
Als lid van de Raad van Beheer wordt verwacht dat je kunt omgaan met veranderingen en
boven de materie kunt staan. Verbondenheid met de regio West-Friesland is, evenals ervaring
in het functioneren binnen een Raad van Beheer, van waarde maar niet noodzakelijk. Je bent
gericht op samenwerking en hebt een externe focus. Je kunt verbinding maken tussen
maatschappelijke trends en ontwikkelingen enerzijds en de uitdagingen waar de stichting voor
staat anderzijds. Daarbij kun je schakelen tussen schaalgrootte en schoolbelang, met een
realistisch besef van de mogelijkheden. De Raad van Beheer fungeert als ‘critical friend’ en
levert een bijdrage aan het opbouwen en uitstralen van de gemeenschappelijkheid binnen de
Stichting Katholiek Onderwijs De Streek.

Over deze functie
Het betreft een toezichthoudende rol waarvoor een vacatieregeling van kracht is. Per jaar
vinden circa zeven bijeenkomsten plaats. Werknemers en partners van werknemers op één van
de SKO De Streek scholen komen niet in aanmerking voor een toezichthoudende functie binnen
de stichting.

Meer informatie
Via DEZE LINK vind je uitgebreide informatie en een profielschets over deze vacante functie. Voor meer informatie kun je uiteraard ook altijd contact met opnemen met de voorzitter, de heer J. Molenaar, op nummer 06-22548428.