Organogram

De geledingen van onder naar boven zijn:

Scholen: directeur, medewerkers, MR op schoolniveau.
De Raad van Beheer- onderverdeeld in toezichthouders en bestuurders
- Bestuurders bestuursdirectie - uitvoerend met contacten met GMR en administratiekantoor
- Het directieberaad met de bestuursdirectie.
- Toezichthouders
Statuten waarin de positie en taken formeel zijn geregeld.