Organogram

De geledingen van onder naar boven zijn: • Scholen: directeur, medewerkers, MR op schoolniveau. • De Raad van Beheer- onderverdeeld in toezichthouders en bestuurders - Bestuurders - bestuursdirectie - uitvoerend met contacten met GMR en administratiekantoor - Het directieberaad met de bestuursdirectie. - Toezichthouders • Statuten waarin de positie en taken formeel zijn geregeld.