jaarstukken 2017

Als stichting zijn wij verplicht dit jaarverslag op te stellen, maar persoonlijk zien we dit altijd als
een kans om nog eens rustig terug te kijken naar wat er allemaal weer gedaan en gebeurd is het
afgelopen jaar. In de snelle tijd waarin wij tegenwoordig leven heb je snel de neiging achter je te
laten wat er gebeurd is en vooruit te rennen naar het volgende dat zich aandient. Rustig terug
kijken geeft je de mogelijkheid nog eens na te denken of het allemaal goed was wat je gedaan
hebt of dat je je realiseert dat op onderdelen ook weer nieuwe stappen gezet moeten worden.U kunt
hier de jaarstukken 2017 downloaden.